Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wstępne ołoszenie informacyjne Aktualizacja projektu na remont betonu filarów i płyt na górnym stanowisku jazu.
Aktualizacja projektu na remont betonu filarów i płyt na
górnym stanowisku jazu.
12.03.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Czyszczenie czaszy zbiornika SW Rzeszów w km 63 750 – 67 900 ETAP II.
Czyszczenie czaszy zbiornika SW Rzeszów w km 63 750 – 67 900
ETAP II.
12.03.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Roboty utrzymaniowe na obiektach hydrotechnicznych czasowo piętrzących wodę na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie.
Roboty utrzymaniowe na obiektach hydrotechnicznych czasowo
piętrzących wodę na terenie działania Zarządu Zlewni w
Krośnie.
12.03.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Konserwacja rzek, cieków oraz wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 1.
Konserwacja rzek, cieków oraz wałów przeciwpowodziowych na
terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 1.
12.03.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne: „Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze” – roboty budowlane (teren działania RZGW Gdańsk)
Wstępne ogłoszenie informacyjne: „Budowa wrót sztormowych na
rzece Tudze” – roboty budowlane (teren działania RZGW
Gdańsk)
01.03.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania RZGW w Białymstoku
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz
urządzeń wodnych na terenie działania RZGW w Białymstoku
20.02.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Obiekty hydrotechniczne stale piętrzące wodę - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni Jasło.
Wstępne ogłoszenie informacyjne Obiekty hydrotechniczne stale
piętrzące wodę - konserwacja, roboty budowlane na terenie
Zarządu Zlewni Jasło.
12.02.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Konserwacja i roboty budowlane rzek/cieków/kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle.
Wstępne ogłoszenie informacyjne Konserwacja i roboty budowlane
rzek/cieków/kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle.
12.02.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Utrzymanie przepompowni wody w Szafranowie na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec Zarządu Zlewni w Jaśle
Wstępne ogłoszenie informacyjne Utrzymanie przepompowni wody w
Szafranowie na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec
Zarządu Zlewni w Jaśle
12.02.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się