Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wstępne ogłoszenie informacyjne Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla przepompowni Szafranów na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle
Wstępne ogłoszenie informacyjne Opracowanie operatu
wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla
przepompowni Szafranów na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle
12.02.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Wstępne ogłoszenie informacyjne Usługi i roboty budowlane w
zakresie utrzymania obiektów hydrotechnicznych czasowo
piętrzących wodę, w tym wałów przeciwpowodziowych z
międzywalami na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle.
11.02.2019 więcej
Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa
Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych
raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty -
Myscowa
16.10.2018 więcej
Usługi w zakresie konserwacji kompleksów odwodnieniowych i rowów
Zarząd Zlewni w Krakowie- PGW Wody Polskie
01.06.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się