Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr GD.RET.070.182.D2.2018.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Kołczygłowy na okres trzech
lat Wnioskodawca: Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140
Kołczygłowy
17.08.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.90.D2.2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Stary Targ na okres trzech
lat Wnioskodawca: Usługi Ogólnobudowlane Instalatorstwo
Wod.-Kan.-c.o.-Gaz i Transport Zbigniew Kaszubowski
17.08.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.149.D2.2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Puck na okres trzech lat Wnioskodawca:
Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
17.08.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.98.D2.2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Obrowo na okres trzech
lat Wnioskodawca: Wójt Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27,
87-126 Obrowo
17.08.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.124.D2.2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice na
okres trzech lat; Wnioskodawca: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.;
13.08.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.122.D2.2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Dobrcz Wnioskodawca: Gmina Dobrcz
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu,
09.08.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.127.D2.2018.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Chojnice Wnioskodawca: Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
09.08.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.263.D2.2018.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Miasta i Gminy Lidzbark Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
09.08.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.156.D2.2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Rybno Wnioskodawca: Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
09.08.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.97.D2.2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321
Bartniczka Wnioskodawca: Gmina Bartniczka
09.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się