Lista artykułów

Nazwa artykułu
NW Olsztynek – brak sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
Nadzór Wodny w Olsztynku informuje o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
odwadniających obiekty budowlane
13.08.2018 więcej
NW Olsztynek – informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Nadzór Wodny w Olsztynku informuje o doręczeniu zgłoszenia
wodnoprawnego na wykonanie pomostu pływającego na jeziorze
Wulpińskim
13.08.2018 więcej
NW Orneta - informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Nadzór Wodny w Ornecie informuje o doręczeniu zgłoszenia
wodnoprawnego na wykonanie stawu
10.08.2018 więcej
Nadzór Wodny w Kościerzynie - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawego w sprawie wymiany przewodów linii
napowietrznej na działce
10.08.2018 więcej
Nadzór Wodny w Kościerzynie - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawego w sprawie wymiany istniejących
przewodów linii napowietrznej SN-15kV
10.08.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Tczewie – informacja o wszczęciu postępowania
ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego – GD.ZUZ.4.421.209.2018.MC
10.08.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Tczewie – informacja o wszczęciu postępowania
ws. zmiany pozwolenia wodnoprawnego – GD.ZUZ.4.421.208.2018.MC
10.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się