Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nadzór Wodny w Gdańsku - informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
przebudowy rowu R-G-10 polegającej na wybudowaniu przepustu
działka nr 45, 105 obręb Trutnowy, gmina Cedry Wielkie.
12.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Chojnicach - informacja o wniesieniu sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie zamiaru wykonania pomostu
12.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Golubiu Dobrzyniu - informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawego
w sprawie budowy stawu zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi
w miejscowości Skrzypkowo
12.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Golubiu Dobrzyniu - informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawego
w sprawie budowy stawu zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi w
miejscowości Rodzone
12.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Golubiu Dobrzyniu - informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawego
w sprawie budowy pomostu rekreacyjno wędkarskiego Jezioro
Sumińskie
12.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Golubiu Dobrzyniu - informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawego
w sprawie budowy stawu zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi w
miejscowości Kleszczyn
12.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Golubiu Dobrzyniu - informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawego.
do zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie budowy stawu zasilanego
wodami gruntowymi i opadowymi
12.06.2018 więcej
Nadzór Wodny w Kościerzynie – informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
na wyznaczenie miejsca okazjonalnie przeznaczonego do kąpieli
– jezioro Wielkie Borówno
12.06.2018 więcej
NW w Kościerzynie – informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
na wyznaczenie miejsca okazjonalnie przeznaczonego do kąpieli
– jezioro Zagnanie
12.06.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Toruniu – informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę mostu na rz.
Dąbrowa, w km 3 764 drogi powiatowej nr 1325N, w m. Śliwa, gm.
Zalewo.
12.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się