Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja GL.RET.070.7.182/3.2019
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Pokój; wnioskodawca:
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Ekowod sp. z o.o., ul.
Mariańska 2, 46-100 Namysłów
20.02.2019 więcej
Informacja nr 1/2019
Informacja nr 1/2019 o średniej cenie dostaw wody i odbioru
ścieków
28.01.2019 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.211.1.2018
Taryfa za wodę; dot. gminy Lyski w miejscowości Zwonowice;
wnioskodawca: Spółka Wodociągowo - Kanalizacyjna "Zwonowice"
sp. z o.o. w likwidacji, ul. Jankowicka 28, 44-292 Zwonowice
05.12.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.213.2018
Taryfa za ścieki; dot. gminy Bieruń; wnioskodawca: Danone sp. z
o.o. Fabryka w Bieruniu, ul. Świerczyniecka 85, 43-150 Bieruń
28.11.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.212.2018
Taryfa na ścieki na okres pierwszych 18 m-cy; dot.
miejscowości Jasienie w gminie Lasowice Wielkie; wnioskodawca
i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: Wójt Gminy
Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A
09.11.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.210.2018
Taryfa na wodę na okres pierwszych 18 m-cy; dot. miejscowości
Łagiewniki Małe i części miejscowości Skrzydłowice w gminie
Pawonków; wnioskodawca: Wójt Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego
7, 42-722 Pawonków; przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne: Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25, 46-380
Dobrodzień
25.10.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.57.1.2018
Taryfa za wodę; dot. gminy Bieruń; wnioskodawca: Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Sadowa 4,
43-100 Tychy
27.09.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.209.2018
Taryfa za ścieki na okres pierwszych 18 m-cy; dot. miasta
Opole; wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola, Rynek-Ratusz,
45-015 Opole; przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w
Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, adres do korespondencji: PGE
GEIK S.A. Oddział Opole, ul. Elektrowniania 25, 45-920 Opole
20.09.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.9.1.2018
Taryfa za wodę; dot. gminy Brzeszcze; wnioskodawca: Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Sadowa 4,
43-100 Tychy
20.09.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.208.2018
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Istebna; wnioskodawca:
Gmina Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna
08.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się