Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja GL.RET.070.7.48.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gmin: Gliwice, Pyskowice,
Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec; wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul.
Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
17.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.46.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Wielowieś,
wnioskodawca: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach, ul. Lipowa 14,
44-187 Wielowieś
17.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.45.2018
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Radzionków, wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul.
Opolska 51, 42-600 Tarnowskie Góry
17.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.44.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Sosnowiec, wnioskodawca:
Sosnowieckie Wodociągi S.A., ul. Ostrogórska 43, 41-200
Sosnowiec
17.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.40.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Ujazd, wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Skargi 1,
47-143 Ujazd
17.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.39.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Tworóg, wnioskodawca:
Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o., ul. Zamkowa 16,
42-690 Tworóg
17.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.27.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Głogówek,
wnioskodawca: Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o., ul.
Dworcowa 2, 48-250 Głogówek
17.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.24.2018
Taryfa za wodę, dotyczy gmin Nędza i Lyski, wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. , ul. Nad Suminą 2,
47-440 Nędza
17.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.22.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Wołczyn, wnioskodawca:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Traugutta 1,
46-250 Wołczyn
17.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.16.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Pszczyna, wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., ul. Zdrojowa
4, 43-200 Pszczyna
17.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się