Lista artykułów

Nazwa artykułu
GL.RET.070.7.19.2018.
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Byczyna, wnioskodawca:
Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7,
46-203 Kluczbork
14.05.2018 więcej
GL.RET.070.7.18.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Kluczbork, wnioskodawca:
Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM sp. z o.o., ul. Kołłątaja 7,
46-203 Kluczbork
14.05.2018 więcej
GL.RET.070.7.13.2018
Taryfa za wodę, dotyczy gminy: Kobiór, wnioskodawca: Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., ul.
Sadowa 4, 43-100 Tychy
14.05.2018 więcej
GL.RET.070.7.12.2018
Taryfa za wodę, dotyczy gminy: Łaziska Górne, wnioskodawca:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach
S.A., ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
14.05.2018 więcej
GL.RET.070.7.11.2018
Taryfa za wodę, dotyczy gminy: Tychy, wnioskodawca: Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., ul.
Sadowa 4, 43-100 Tychy
14.05.2018 więcej
GL.RET.070.7.4.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Bytom, wnioskodawca:
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Pl. T.
Kościuszki 11, 41-902 Bytom
14.05.2018 więcej
GL.RET.070.7.8.2018
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Tychy, wnioskodawca: Regionalne
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Al. Piłsudskiego 12,
43-100 Tychy
14.05.2018 więcej
GL.RET.070.7.7.2018
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Domaszowice, wnioskodawca: Zakład
Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD sp. z o.o., ul.
Mariańska 2, 46-100 Namysłów
14.05.2018 więcej
GL.RET.070.7.2.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gmin: Chorzów i
Świętochłowice, wnioskodawca: Chorzowsko - Świętochłowickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul.
Składowa 1, 41-500 Chorzów
14.05.2018 więcej
GL.RET.070.7.3.2018.EK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy miasta Jaworzno, wnioskodawca:
Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 34, 43-600
Jaworzno
14.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się