Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja GL.RET.070.7.207.1.2018
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Suszec; wnioskodawca:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK Krupiński, ul.
Piaskowa 35, 43-267 Suszec
08.08.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.203.1.2018
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Chełm Śląski;
wnioskodawca: Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul.
Techników 18, 41-403 Chełm Śląski
26.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.183.1.2018
Taryfa za ścieki; dot. gminy Goleszów, sołectwo Puńców;
wnioskodawca: Gmina Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
26.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.189.1.2018
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Jasienica; wnioskodawca:
"AQUA" S.A. w Bielsku - Białej, ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko -
Biała
22.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.188.1.2018
Taryfa za wodę; dot. gminy Czechowice - Dziedzice; wnioskodawca:
"AQUA" S.A. w Bielsku - Białej, ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko -
Biała
22.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.185.1.2018
Taryfa za wodę dot. gminy Chybie; wnioskodawca: "AQUA" S.A. w
Bielsku - Białej, ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko - Biała
22.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.192.1.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dot. gminy Pawonków; wnioskodawca:
Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.180.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dot. gminy Strzeleczki, wnioskodawca:
Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.113.2018
Taryfa za wodę dot. gminy Radzionków; wnioskodawca: Sklep
Zoologiczny ZOO PALETA Krzysztof Łabinowicz, ul. Wajdy 1, 42-600
Tarnowskie Góry
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.190.2018
Taryfa za wodę i ścieki dot. gminy Rybnik, wnioskodawca:
Hydroinstal sp. z o.o., ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik
21.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się