Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr GL.RZT.070.2.13.2019
Taryfa za wodę; dot. gminy Kobiór i skrócenie okresu
obowiązywania dotychczasowej taryfy; wnioskodawca: Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. ul.
Sadowa 4, 43-100 Tychy
27.09.2019 więcej
Decyzja nr GL.RZT.070.2.16.2019
Taryfa za wodę; dot. gminy Wyry i skrócenie okresu
obowiązywania dotychczasowej taryfy; wnioskodawca: Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. ul.
Sadowa 4, 43-100 Tychy
27.09.2019 więcej
Decyzja nr GL.RZT.070.2.2.2019
Taryfa za wodę i ścieki; dot. miasta Ruda Śląska i części
miasta Świętochłowice i skrócenie okresu obowiązywania
dotychczasowej taryfy; wnioskodawca: Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda
Śląska
27.09.2019 więcej
Decyzja nr GL.RZT.070.2.11.2019
Taryfa za wodę i ścieki na okres pierwszych 18 m-cy; dot. gminy
Cisek; wnioskodawca: Wójt Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253
Cisek; przedsiębiorstwo: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
GROTRANS B&B Groeger sp.jawna, ul. Szkolna 24, 47-253 Łany
27.09.2019 więcej
Decyzja nr GL.RZT.070.2.8.2019
Taryfa za wodę i ścieki na terenie miasta Opole oraz za ścieki
na terenie gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów
Opolski i skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy;
wnioskodawca: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o., ul.
Oleska 64 45-222 Opole
20.09.2019 więcej
Decyzja nr GL.RZT.070.2.7.2019
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Turawa w części
miejscowości Zawada i skrócenie okresu obowiązywania
dotychczasowej taryfy; wnioskodawca: Wodociągi i Kanalizacja w
Opolu sp. z o.o., ul. Oleska 64 45-222 Opole
20.09.2019 więcej
Decyzja nr GL.RZT.070.2.6.2019
Taryfa za ścieki; dot. gminy Jasienica i skrócenie okresu
obowiązywania dotychczasowej taryfy; wnioskodawca: Zakład
Komunalny w Jasienicy, 43-385 Jasienica 459
10.09.2019 więcej
Decyzja nr GL.RZT.070.2.10.2019
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Sosnowiec i skrócenie
okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy; wnioskodawca:
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z
o.o., ul. Kosynierów 35, 41-219 Sosnowiec
02.09.2019 więcej
Decyzja nr GL.RZT.070.7.7.2019
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Siemianowice Śląskie i
skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy;
wnioskodawca: Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT sp. z o.o.,
ul. Śląska 100, 41-100 Siemianowice Śląskie
01.08.2019 więcej
Decyzja nr Gl.RZT.070.7.136.4.2019
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Mysłowice wnioskodawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice
19.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się