Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja GL.RET.070.7.179.2018
Taryfa za wodę i ścieki dot. gminy Krzyżanowice, wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Górna Odra" sp.
z o.o., ul. Parkowa 1, 47-451 Tworków
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.187.1.2018
Taryfa za wodę i ścieki dot. gminy Rudnik, wnioskodawca:
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, ul. Arcybiskupa
Gawliny 2, 47-411 Rudnik
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.181.2018
Taryfa za ścieki dot. gminy Koszęcin, wnioskodawca: Gmina
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.178.2018
Taryfa za wodę i ścieki dot. gminy Mierzęcice, wnioskodawca:
Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej, ul. Wolności 133,
42-460 Mierzęcice
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.204.2018
Taryfa za ścieki dot. gminy Ożarowice; wnioskodawca: Zakład
Gospodarki Komunalnej, ul. Staszica 1, 42-625 Ożarowice
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.184.2018
Taryfa za wodę dot. gmin: Ożarowice, Bobrowniki, Świerklaniec;
wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Staszica 1,
42-9625 Ożarowice
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.177.2018
Taryfa za wodę i ścieki; dot. gminy Komprachcice; wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rolnicza 6,
46-070 Komprachcice
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.169.2018
Taryfa za wodę i ścieki dot. gminy Lubomia, wnioskodawca:
Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny, ul. Korfantego 71, 44-360
Lubomia
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.168.2018
Taryfa za ścieki; dot. gminy Woźniki; wnioskodawca: Urząd
Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki
21.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.166.2018
Taryfa za wodę i ścieki; dot. miasta Ruda Śląska;
wnioskodawca: Huta Pokój S.A., ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709
Ruda Śląska
21.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się