Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja GL.RET.070.7.167.2018
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Bieruń, wnioskodawca:
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
13.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.155.2018
Agencja Komunalna Sp. z o.o. - ścieki - gmina i miasto Brzeszcze
11.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.160.2018
Zakład Gospodarki Komunalnej - gmina Psary - woda i ścieki
11.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.148.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Toszek i miasta
Pyskowice - Dzielnica Mikuszowina, wnioskodawca: REMONDIS Aqua
Toszek Sp. z o.o., 444-180 Toszek, ul. Górnośląska 2
08.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.156.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Bielsko-Biała,
Buczkowice, Jaworze i Wilkowice
08.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.162.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Leśnica i Strzelce
Opolskie - miejscowość Ligota Górna, wnioskodawca: Zakład
Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 5, 47 - 150 Leśnica
06.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.158.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Kędzierzyn-Koźle,
wnioskodawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul.
Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
06.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.152.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Zebrzydowice,
wnioskodawca: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
01.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.151.2018
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Koszęcin, wnioskodawca: "EKO-SAN"
mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje
Sanitarne, ul. Piłsudskiego 4, 42-700 Lubliniec
01.06.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.142.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Zabrze, wnioskodawca:
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z
o.o., ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze
01.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się