Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Nr LU.RZT.070.550.2019.PW
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Wohyń Wnioskodawca:
Zakład Komunalny PRYZMAT Sp. z o.o. w Wohyniu, 22 – 310
Wohyń.
24.01.2020 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.55.2018.JB
Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach ul.
Skowieszyńska 5, 24-100 Puławy Taryfa za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Żyrzyn w miejscowościach Osiny i Wola Osińska na
okres 3 lat.
09.12.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.134.2019.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ceranów
na okres 3 lat.
29.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.133.2019.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jadów na okres 3 lat.
29.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.132.2019.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Korytnica oraz części
gminy Liw w miejscowościach: Krypy, Liw, Połazie, Popielów i
Zawady na okres 3 lat.
29.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.131.2019.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kosow Lacki na okres 3
lat.
29.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.130.2019.MW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Liw oraz części gminy
Korytnica w miejscowości Paplin na okres 3 lat.
29.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.127.2019.MW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miedzna na okres 3 lat.
29.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.126.2019.MW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mokobody na okres 3 lat
29.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.123.2019.DR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sterdyń na okres 3 lat
29.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się