Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr: LU.RET.070.1.228.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Mełgiew
17.07.2018 więcej
Decyzja nr LU.RET.070.1.161.2018.PW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Czyżew Wnioskodawca: Gmina Miejska
Czyżew
13.07.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.135.2018.PW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Michów Wnioskodawca: Gmina Michów
13.07.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.131.2018.PW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Łopiennik Górny Wnioskodawca: Gmina Łopiennik Górny
13.07.2018 więcej
Decyzja nr LU.RET.070.1.86.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta i gminy Mordy oraz gmin: Paprotnia i
Zbuczyn
13.07.2018 więcej
Decyzja nr LU.RET.070.1.8.2018.PW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Terespol Wnioskodawca: EKO-BUG
Spółka z o.o. w Kobylanach
13.07.2018 więcej
Decyzja nr LU.RET.070.1.137.2018.PW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Telatyn Wnioskodawca: Gmina Telatyn
11.07.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.240.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Włodawa
06.07.2018 więcej
Deczja nr: LU.RET.070.1.110.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska Wnioskodawca: Gminny
Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej
06.07.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.154.2018.PW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Krynice Wnioskodawca: Gmina Krynice
06.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się