Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr: LU.RZT.070.121.2019.DR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Strachówka na okres 3 lat
29.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.120.2019.DR
Wnioskodawca: Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich w Węgrowie, ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów
29.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.146.2019.JB
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ulan
Majorat oraz gminy Radzyń Podlaski w miejscowościach Jaski i
Główne. Wnioskodawca: Zakład Usług Wodnych Międzygminnego
Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie ul.Lubartowska 4a,
21-200 Parczew
05.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.149.2019.JB
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Komarówka
Podlaska Wnioskodawca: Zakład Usług Wodnych Międzygminnego
Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie ul.Lubartowska 4a,
21-200 Parczew
05.11.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.145.2019.MW
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy
Rossosz Wnioskodawca: Zakład Usług Wodnych Międzygminnego
Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie ul.Lubartowska 4a,
21-200 Parczew
18.10.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.144.2019.MW
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy
Rokitno. Wnioskodawca: Zakład Usług Wodnych Międzygminnego
Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie ul.Lubartowska
4a,21-200 Parczew
08.10.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.148.2019.PW
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy
Konstantynów Wnioskodawca: Zakład Usług Wodnych
Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie
03.10.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.147.2019.DR
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy
Milanów Wnioskodawca: Zakład Usług Wodnych Międzygminnego
Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie
03.10.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.150.2019.PW
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zb. odprowadzania
ścieków na terenie gminy Janów Podlaski Wnioskodawca:
Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z
siedzibą w Parczewie
02.10.2019 więcej
Decyzja nr: LU.RZT.070.143.2019.DR
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy
Podedwórze Wnioskodawca: Zakład Usług Wodnych Międzygminnego
Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie
02.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się