Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr LU.RET.070.1.192.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Wodynie Wnioskodawca: Gmina Wodynie
03.10.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.184.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Krzczonów Wnioskodawca: Gmina
Krzczonów
02.10.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.251.2018.JB
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na
okres osiemnastu miesięcy na terenie gminy Tomaszów
Lubelski Wnioskodawca: Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
25.09.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.247.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla wsi Suchawa na terenie gminy Wyryki Wnioskodawca:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suchawie
25.09.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.218.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Tuczna Wnioskodawca: Gmina Tuczna
25.09.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.203.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Olszanka, części gminy wiejskiej Miedzyrzec Podlaski oraz
części miasta i gminy Mordy Wnioskodawca: Gmina Olszanka
24.09.2018 więcej
Decyzja nr LU.RET.070.1.241.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Ostrów Lubelski, części gminy
Parczew w miejscowości Babianka i część gminy Spiczyn w
miejscowości Radzic
17.09.2018 więcej
Decyzja nr LU.RET.070.1.207.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Radecznica, części gminy Turobin oraz części gminy Frampol
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Radecznica
17.09.2018 więcej
Decyzja nr: LU.RET.070.1.141.2018.PW
Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na okres osiemnastu miesięcy na terenie
gminy Boćki Wnioskodawca: Wójt Gminy Boćki
17.09.2018 więcej
Decyzja nr LU.RET.070.1.117.2018.JB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Jabłonna Lacka Wnioskodawca: Gminny
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jabłonnie Lackiej
17.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się