Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja RZ.RET.070.1.13.2019.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy
Białobrzegi Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w
Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 5B
07.06.2019 więcej
Decyzja - RZ.RET.070.3.16.2019.MK
Cena za wodę, dotyczy gminy Ustrzyki Dolne w miejscowości
Ropienka /Wnioskodawca: Burmistrz Ustrzyk Dolnych, ul. Mikołaja
Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
24.05.2019 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.98.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Krempna /Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej, 38-232 Krempna 37
22.03.2019 więcej
Informacja 1/2019
Informacja w sprawie średnich cen dostaw wody i odbioru
ścieków
22.03.2019 więcej
Decyzja: RZ.RET.070.2.95.2018.PS
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Wiśniowa, Wnioskodawca: Gmina
Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150
08.03.2019 więcej
Decyzja: RZ.RET.070.3.74.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy
Lutowiska. Wnioskodawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., 38-713 Lutowiska 14
08.03.2019 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.112.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Lubaczów m. Dąbków
osiedle, Basznia Górna, Podlesie, Tymce, Wnioskodawca: Gmina
Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
23.01.2019 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.109.2018.MK
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Zagórz. Wnioskodawca: Gmina
Zagórz, ul 3 Maja 2, 38-540 Zagórz
18.12.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.31.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Nozdrzec, Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,36-245 Nozdrzec 243B
23.11.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.43.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Bircza Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 37-740
Bircza, ul. mjr. Kusiaka 40/2
05.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się