Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja - RZ.RET.070.2.91.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Jaśliska, Wnioskodawca:
Gmina Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171
17.10.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.98.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gmin: Lesko, Baligród i
Olszanica, Wnioskodawca: PIGB CARPATIA, 35-322 Rzeszów, ul. hr.
Wandy Tarnowskiej 4
26.09.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.64.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Fredropol, Wnioskodawca:
Gminny Zakład Usług Wodnych w Fredropolu, 37-734 Fredropol
11.09.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.71.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Jawornik Polski,
Wnioskodawca: Gmina Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30
16.08.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.71.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Aleksandrów,
Wnioskodawca: Urząd Gminy Aleksandrów, 23-408 Aleksandrów
Drugi 380
10.08.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.52.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dębica oraz części
miasta Dębica, Wnioskodawca: Gminny Zakład Komunalny Sp. z
o.o., 39-207 Brzeźnica, ul. Ź​ródlana 4
10.08.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.63.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Korczyna, Wnioskodawca:
Gminny Zakład Komunalny w Korczynie, 38-420 Korczyna, ul. Rynek
18 a
07.08.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.77.2018.AZ
aryfa za wodę i ścieki, dotyczy miasta Leżajsk, Wnioskodawca:
MZK Sp. z o.o.,37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3
27.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.101.2018.AZ - Taryfa skrócona Decyzją znak: RZ.RZT.070.4.16.2019.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Sokołów Małopolski i
gminy Kamień w miejscowości Krzywa Wieś, Wnioskodawca: Gmina
Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp.
27.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.55.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Ustrzyki Dolne,
Wnioskodawca: MPGK Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki
Dolne
26.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się