Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja RZ.RET.070.4.101.2018.AZ
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Sokołów Małopolski i
gminy Kamień w miejscowości Krzywa Wieś, Wnioskodawca: Gmina
Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp.
27.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.55.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Ustrzyki Dolne,
Wnioskodawca: MPGK Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki
Dolne
26.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.58.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Krasiczyn, Wnioskodawca:
Gmina Krasiczyn, 37-741 Krasiczyn 177
26.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.65.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Baligród, Wnioskodawca:
Gmina Baligród, 38-606 Baligród, Pl. Wolności 13
26.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.73.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Jeżowe, Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 446A
26.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.62.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Bukowsko, Wnioskodawca:
Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290
17.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.50.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Ropczyce, Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 39-100 Ropczyce,
ul. Przemysłowa 12
17.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.66.2018.MK
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Solina, Wnioskodawca: Urząd Gminy
Solina z/s w Polańczyku, 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2
10.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.55.2018.PS
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Ropa, Wnioskodawca: Gmina
Ropa,38-312 Ropa 733
04.07.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.60.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Komańcza,
Wnioskodawca: Gminne przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o.,38-543 Komańcza 166
04.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się