Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja RZ.RET.070.2.56.2018.PS
Decyzja uwzględniająca w całości odwołanie Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie.
01.06.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.11.2018.AZ
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Zagórz/Wnioskodawca:
Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540
Zagórz
30.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.60.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gmin: Lubenia, części gminy
Czudec-miejscowość Wyżne, części gminy Niebylec, części
Miasta Rzeszowa/Wnioskodawca: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131
29.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.17.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gmin: Lisia Góra, Żabno,
Tarnów, Radłów, Dąbrowa Tarnowska/Wnioskodawca: Gminna
Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lisiej Górze, ul. Rolnicza 39,
33-140 Lisia Góra
29.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.21.2018.PS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Iwierzyce /Wnioskodawca:
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 125A
29.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.32.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Krzeszów/Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, ul.
Biłgorajska 16,37-418 Krzeszów
25.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.1.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Lesko/Wnioskodawca:
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesku, Pl.
Pułaskiego 1, 38-600 Lesko ​
25.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.12.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Laszki/Wnioskodawca:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 37-543 Laszki 36
25.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.3.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Tyrawa
Wołowska/Wnioskodawca: Gmina Tyrawa Wołowska, 38-535 Tyrawa
Wołowska 175​
25.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.51.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Ostrów/Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
25.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się