Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja RZ.RET.070.3.3.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Tyrawa
Wołowska/Wnioskodawca: Gmina Tyrawa Wołowska, 38-535 Tyrawa
Wołowska 175​
25.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.51.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Ostrów/Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
25.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.1.25.2018.PS/1
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Czudec /Wnioskodawca:
GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., ul. Suszyckich 9,36-040
Boguchwała
25.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.45.2018.AS
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Moszczenica /Wnioskodawca: Gmina
Moszczenica, ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.23.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dębowiec/Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu, 38-220 Dębowiec 118
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.42.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Krzywcza/Wnioskodawca:
Gmina Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.3.29.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Czarna/Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej, 38-710 Czarna Górna 81 pw.
bieszczadzki
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.26.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy i miasta
Dębica/Wnioskodawca: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul.
Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.7.2018.MK
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Trzydnik Duży /Wnioskodawca:
Gmina Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.46.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Potok Górny
/Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Potoku Górnym,
23-423 Potok Górny 116
24.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się