Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja RZ.RET.070.2.44.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gmin: Czarna, część gminy
Lisia Góra, Pilzno, Żyraków, Radomyśl Wielki /Wnioskodawca:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, ul.
Spółdzielcza 4, 39-215 Czarna
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.6.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Łukowa /Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukowej, 23-412 Łukowa 570/4
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.58.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Kamień /Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Kamieniu, 36-053 Nowy
Kamień 30
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.56.2018.MK
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Chrzanów /Wnioskodawca: Gmina
Chrzanów, 23-305 Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.17.2018.MK
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Kolbuszowa, Niwiska,
Głogów Młp., Dzikowiec, Cmolas Wnioskodawca: Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 111 a, 36-100 Kolbuszowa
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.4.45.2018.AZ
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Biszcza /Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy, 23-425 Biszcza 79
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.37.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dukla-Zlewnia
Dukla/Wnioskodawca: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli
Sp. z o.o. 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.46.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dukla-Zlewnia
Mszana/Wnioskodawca: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli
Sp. z o.o. 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.47.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dukla-Zlewnia
Równe/Wnioskodawca: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli
Sp. z o.o. 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5
24.05.2018 więcej
Decyzja RZ.RET.070.2.48.2018.AS
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Dukla-Zlewnia Zawadka
Rymanowska/Wnioskodawca: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w
Dukli Sp. z o.o. 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5
24.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się