Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja SZ.RET.070.4.146.2018.PU.SR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gmina Golczewo Wnioskodawca: Zakład Usług
Publicznych w Golczewie
24.08.2018 więcej
Decyzja SZ.RET.070.4.170.2018.BK
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gmina Chojna Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. z siedzibą w
Chojnie
24.08.2018 więcej
Decyzja SZ.RET.070.4.150.2018.AB
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gminy
Trzcińsko-Zdrój Wnioskodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Cegiełka” z siedzibą w Stołecznej
22.08.2018 więcej
Decyzja SZ.RET.070.4.145.2018.AB
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gminy Gryfice Wnioskodawca:
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
22.08.2018 więcej
Postanowienie SZ.RET.070.4.26.2018.MB.RN
Postanowienie o sprostowaniu decyzji SZ.RET.070.4.26.2018.MB.RN z
dnia 05.06.2018 r. Dotyczy: Gminy Dziwnów i Gminy Kamień
Pomorski Wnioskodawca: ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Dziwnowie
16.08.2018 więcej
Postanowienie SZ.RET.070.4.104.2018.MB.RN
Postanowienie o sprostowaniu decyzji SZ.RET.070.4.104.2018.MB.RN
z dnia 14.06.2018 r. Dotyczy: Gminy Trzebiatów Wnioskodawca:
ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Gryfickim
16.08.2018 więcej
Decyzja SZ.RET.070.4.153.2018.PU.BK
Decyzja SZ.RET.070.4.153.2018.PU.BK Taryfa za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy:
Lubiszyn Wnioskodawca: Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w
Lubiszynie
16.08.2018 więcej
Decyzja SZ.RET.070.4.14.2018.MB.SR
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gminy Barwice Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z
siedzibą w Szczecinku
10.07.2018 więcej
Decyzja SZ.RET.070.4.13.2018.MB.SR
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gminy Grzmiąca Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z
siedzibą w Szczecinku
10.07.2018 więcej
Decyzja SZ.RET.070.4.136.2018.MB.AB
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gminy Kępice Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o.
04.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się