Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr WR.RET.070.368.2018.AR
Decyzja nr WR.RET.070.368.2018.AR Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dotyczy: Gmina Malczyce Wnioskodawca: Malczyckie Usługi
Komunalne sp. z o.o. w Malczycach
23.08.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.356.2018.JW
Decyzja nr WR.RET.070.356.2018.JW Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dotyczy: Gmina Dziadowa Kłoda Wnioskodawca: Gmina Dziadowa
Kłoda
17.08.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.213.2018.MK
Decyzja nr WR.RET.070.213.2018.MK Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dotyczy: Miasta Oława Wnioskodawca: Zakład Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o. w Oławie
13.08.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.246.2018.AS
Decyzja nr WR.RET.070.246.2018.AS Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dotyczy: Gmina Platerówka Wnioskodawca: Międzygminna Spółka
Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ"
13.08.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.349.2018.AS
Decyzja nr WR.RET.070.349.2018.AS Ceny i stawki opłat dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na okres 18 m-cy Dotyczy: Miasto Jawor Wnioskodawca:
Burmistrz Miasta Jawora
09.08.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.119.2018.AR
Decyzja nr WR.RET.070.119.2018.AR Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dotyczy: Gmina Bytnica Wnioskodawca Zakład Gospodarki Komunalnej
Bytnica
08.08.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.305.2018.AS
Decyzja nr WR.RET.070.305.2018.AS Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dotyczy: Miasta i Gminy Międzybórz Wnioskodawca: ZGKiM w
Międzyborzu sp. z o.o.
07.08.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.340.2018.JW
Decyzja nr WR.RET.070.340.2018.JW Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dotyczy: Gmina Trzebiel Wnioskodawca: Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
03.08.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.240.2018.AS
Decyzja nr WR.RET.070.240.2018.AS Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow Dotyczy:
Gmina Maszewo Wnioskodawca: Gmina Maszewo
02.08.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.214.2018.AS
Decyzja nr WR.RET.070.214.2018.AS Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow Dotyczy:
Gmina Pielgrzymka Wnioskodawca: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
sp. z o.o.
02.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się