Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr WR.RET.070.238.2018.AS
Decyzja nr WR.RET.070.238.2018.AS Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dotyczy: Gmina Rzepin Wnioskodawca:Przesiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne"EKO"sp.zo.o.Rzepin
06.07.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.224.2018.JW
Decyzja nr WR.RET.070.224.2018.JW Taryfa dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dotyczy: Gmina Wiązów i części gminy Domaniów
Wnioskodawca:Gmina Wiązów
05.07.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.247.2018.AR
Decyzja nr WR.RET.070.247.2018.AR Taryfa dla zbior. zaopat. w
wodę i zbior. odprowadz. ścieków Dotyczy: Gmina Gryfów Śl.
Wnioskodawca:Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Gryfowie Śl.
05.07.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.243.2018.PK
Decyzja nr WR.RET.070.243.2018.PK Taryfa dla zbior. zaopat. w
wodę i zbior. odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Wojcieszów
Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Wojcieszowie
05.07.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.245.2018.AS
Decyzja nr WR.RET.070.245.2018.AS Taryfa dla zbior. zaopat. w
wodę i zbior. odprowadz. ścieków Dotyczy: Gmina Sulików
Wnioskodawca: Międzygminna Spółka
Wodno-Kanalizacyjna"Suplaz"sp.z o.o.w Sulikowie
05.07.2018 więcej
Decyzja nr WR.RET.070.244.2018.AS
Decyzja nrWR.RET.070.244.2018.AS Taryfa dla zbior. zaopat. w
wodę i zbior. odprowadz. ścieków Dotyczy:Gmina Zgorzelec
Wnioskodawca:Międzygminna Spółka
Wodno-Kanalizacyjna"Suplaz"sp.zo.o.w Sulikowie
05.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.161.2018.PK
Decyzja WR.RET.070.161.2018.PK Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzanie ścieków Dotyczy: gmina Kamiennik
Wnioskodawca:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kamienniku
04.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.260.2018.PK
Decyzja WR.RET.070.260.2018.PK Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzanie ścieków Dotyczy: gmina Słubice
Wnioskodawca:Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
04.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.100.2018.AS
Decyzja WR.RET.070.100.2018.AS Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę Dotyczy: miejscowość: Dębrznik i Ptaszków gmina
Kamienna Góra Wnioskodawca:Wałbrzyskie Przed. Wodociągów i
Kanalizacji sp.zo.o.
04.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.102.2018.PK
DecyzjaWR.RET.070.102.2018.PK Taryfa dla zbior.zaopat.w wodę i
zbior.dprowadz.ścieków Dotyczy:Gmin:Wałbrzych,Jedlina
Zdrój,Walim,Czarny Bór,Boguszów Gorce,Głuszyca,Stare
Bogaczowice,Szczawno Zdrój
04.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się