Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja WR.RET.070.350.2018.PK
Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy Dotyczy:
gmina Lądek-Zdrój Wnioskodawca: Lądeckie Usługi Komunalne
Sp. z o.o.
18.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.254.2018.AR
Decyzja WR.RET.070.254.2018.AR Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: gmina
Świdnica Wnioskodawca: Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy
18.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.227.2018.JW
Decyzja WR.RET.070.227.2018.JW Taryfa dla zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: gmina Chojnów Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LANT" Henryk Wilkiel
17.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.96.2018.AS
Decyzja WR.RET.070.96.2018.AS Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: gmina
Wińsko Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
17.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.209.2018.AS
Decyzja WR.RET.070.209.2018.AS Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: gmina
Łagów Wnioskodawca: Zakład gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gronowie
12.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.176.2018.AS
Decyzja WR.RET.070.176.2018.AS Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: gmina
Mieroszów Wnioskodawca: Zakład gospodarki Komunalnej i
MieszkaniowejMieroszów
12.07.2018 więcej
Decyzja WR.RET.070.234.2018.AS
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: gmina Siekierczyn
Wnioskodawca:Urząd gminy Siekierczyn
12.07.2018 więcej
WR.RET.070.249.2018.AR
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Krzemieniewo i Gmina
Rydzyna Wnioskodawca: IZ PIB w Krakowie Zakład Doświadczalny
Pawłowice
10.07.2018 więcej
WR.RET.070.197.2018.AR
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Głogów Wnioskodawca:
Urząd Gminy Głogów
10.07.2018 więcej
WR.RET.070.118.2018.AR
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy:
Gmina Pakosław Wnioskodawca: Gmina Pakosław
10.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się