DRUKUJ
2018-02-17

RZGW w Lublinie - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
Agnieszka Szymula

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Dawid Kostecki

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Grzegorz Lipczuk

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Tomasz Chwostek

Kontakt:
ul. Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin

tel.: +48 (81) 531 03 00  |  fax: +48 (81) 531 03 01
e-mail:
lublin@wody.gov.pl

ePuap: /pgwwp-lu/SkrytkaESP

Rachunek bankowy do uiszczania opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej (zgłoszenia wodnoprawnego, pozwolenia wodnoprawnego):
49 1130 1017 0020 1510 6720 0044

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Tomasz Matyjasek
Telefon: +48 (81) 531 03 21, pokój 21

Wydział Koordynacji Inwestycji
Piotr Rębacz
Telefon: +48 (81) 531 03 34/35, pokój 34,35

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jarosław Kozieł
Telefon: +48 (81) 531 03 14, pokój 14

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Anna Kozyra
Telefon: +48 (81) 531 03 36, pokój 36


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Tomasz Krystjańczuk
Telefon: +48 (81) 531 03 12, pokój 12

Wydział Gospodarowania Mieniem SP i
Współpracy z Użytkownikami Wód
Andrzej Kulka
Telefon: +48 (81) 531 03 22, pokój 20


Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Lidia Hajduk
Telefon: +48 (81) 531 03 09, pokój 9

 

Wydział Energetyki

Tomasz Suszek

Telefon: +48 (81) 531 03 35, pokój 35


Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Sławomir Głowacki
Telefon: +48 (81) 531 03 13, pokój 13

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Alicja Kitajewska
Telefon: +48 (81) 531 03 19, pokój 19

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Łukasz Sowa
Telefon: +48 (81) 531 03 15, pokój 15

 

Wydział Taryf
Jacek Bijak
Telefon: +48 (81) 531 03 24, pokój 24


Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Agnieszka Chmielewska
Telefon: +48 (81) 531 03 08, pokój 8

Wydział Organizacji
Katarzyna Krakowska
Telefon: +48 (81) 531 03 10, pokój 10

Wydział Zamówień Publicznych
Ewa Paryż
Telefon: +48 (81) 531 03 18, pokój 18

Zespół Obsługi Prawnej
Justyna Mazur
Telefon: +48 (81) 531 03 23, pokój 23

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Jarosław Kowalczyk
Telefon: +48 6(81) 531 03 06, pokój 6

Zespół Telekomunikacji i Informatyki
Wojciech Iwanicki
Telefon: +48 (81) 531 03 17, pokój 17

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych / Sam. Stanowisko ds. Obronnych
Grzegorz Zbiróg

Telefon: +48 (81) 531 03 16, pokój 16

 

Regionalny Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Krakowska

Telefon: +48 (81) 531 03 10, pokój 10

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Barbara Szubzda

Telefon: +48 (81) 531 03 26, pokój 26

Zespół ds. Obsługi Płac
Magdalena Pronobis
Telefon: +48 (81) 531 03 27, pokój 27

Wydział Kontrolingu
Barbara Szubzda
Telefon: +48 (81) 531 03 26, pokój 26