DRUKUJ
2018-02-17

RZGW w Rzeszowie - informacje ogólne

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

ePUAP:  /pgwwp-rz/SkrytkaESP

 

Stanowisko ds. Ochrony Danych
Tomasz Cypara - Regionalny Inspektor Ochrony Danych
Telefon: 17 853 74 04, pokój 27

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 53

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 853 74 19, pokój 17

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 12

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 15

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Andrzej Skubisz
Telefon: 17 854 89 71, 665 727 157,  pokój 3Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 853 74 12, budynek A pokój 5

Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód
Krzysztof Żyta – kierownik
Telefon: 17 853 74 01, budynek A pokój 2

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, budynek A pokój 7

 

Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 06, budynek A pokój 8

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, budynek A pokój 11

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartłomiej Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, budynek A pokój 10

 

Wydział Taryf
Maria Kokot - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 21

Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 19


Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 24

 

Zespół Obsługi Prawnej
Karolina Szyszko - kierownik
Telefon: 17 853 74 35, pokój 22

 

Zespół Telekomunikacji i Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 29

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 58, pokój 14

 

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 08, pokój 26Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 53, pokój 6

 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Robert Wiater
Telefon: 17 853 74 51, pokój 28Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 34

Zespół ds. Obsługi Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 46, pokój 23

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 30