DRUKUJ
2018-04-25

Decyzja KR.RET.070.245.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kozy na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "AQUA" Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 21.05.2018r.