DRUKUJ
2018-04-26

Decyzja KR.RET.070.231.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sędziszów na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sędziszowie.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 21.05.2018r.