DRUKUJ
2018-05-02

RZGW w Rzeszowie - decyzja


RZGW w Rzeszowie - decyzja

Zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wnioskodawca: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej, ul. Langiewicza 8,39-450 Baranów Sandomierski