DRUKUJ
2018-05-14

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

 

NIP: 5272825616
REGON: 368302575

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP KZGW/SkrytkaESP

 

Sekretariat Prezesa
Prezes Wód Polskich - Przemysław Daca
tel.: +48 (22) 37 20 210wie
e-mail: prezes@wody.gov.pl

 

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym - Joanna Kopczyńska
tel.: +48 (22) 37 51 300
e-mail:  sekretariat.pz@wody.gov.pl

 

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - Krzysztof Woś
tel.: +48 (22) 37 51 300
e-mail: sekretariat.pp@wody.gov.pl

 

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych - Jarosław Czarnecki
tel.: +48 (22) 37 51 300
e-mail: sekretariat.pu@wody.gov.pl

 

Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych - Patrycja Szpak-Lichota
tel.: +48 (22) 37 20 210
e-mail: sekretariat.pe@wody.gov.pl

 

Biuro Prezesa
Dyrektor – Sergiusz Kieruzel
Zastępca Dyrektora – Iwona Samborska

 

Sekretariat Prezesa:
tel.: +48 (22) 37 20 210
e-mail: prezes@wody.gov.pl

 

Rzecznik Prasowy
Sergiusz Kieruzel
tel. kom.: 507 835 881
e-mail: media@wody.gov.pl

 

Biuro Prasowe
tel.: (22) 37 20 211
e-mail: media@wody.gov.pl
 

Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Dyrektor - Przemysław Gruszecki
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 240
e-mail: sekretariat.kz@wody.gov.pl

Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą
Dyrektor Departamentu - Grzegorz Szymoniuk
Zastępca Dyrektora - Katarzyna Grzywacz
Zastępca Dyrektora - Wojciech Skowyrski
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 230
e-mail: sekretariat.kp@wody.gov.pl

Departament Usług Wodnych
Dyrektor Departamentu - Maciej Martyna
Zastępca Dyrektora - Kinga Wojtczak
Zastępca Dyrektora - Małgorzata Moś
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 51 336
e-mail: sekretariat.ku@wody.gov.pl

Departament Ekonomiczny
Dyrektor - Paweł Pabjasz
Zastępca Dyrektora - Paweł Rusiecki
sekretariat Departamentu:
e-mail: sekretariat.ke@wody.gov.pl
 

Departament Organizacyjny
Dyrektor - Marcin Białek
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 326
e-mail: sekretariat.ko@wody.gov.pl
 

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dyrektor - Urszula Kopcińska

Departament Zamówień Publicznych
Dyrektor - Michał Wieloński

Departament Prawny
Dyrektor - Paulina Wenderlich

Departament Informatyzacji, Telekomunikacji i Automatyki
Dyrektor - Łukasz Kardas

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego
p. o. Dyrektor - Ewelina Dydycz
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 238
e-mail: sekretariat.kk@wody.gov.pl

Biuro Projektów Strategicznych
Dyrektor - Krzysztof Wrzosek

Główny Księgowy
Dariusz Szymański
e-mail: sekretariat.ke@wody.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
Urszula Puzyrewska
tel.: (22) 22 37 20 276
e-mail: iod@wody.gov.pl