DRUKUJ
2018-05-25

Decyzja GL.RET.070.92.2018

Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Skoczów, wnioskodawca: Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o., ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów