DRUKUJ
2018-05-29

Decyzja PO.RET.070.56.2.KS

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dotyczy: Gminy Łask

Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, ul. Tylna 9, 98-100 Łask