DRUKUJ
2018-06-25

Decyzja WR.RET.070.289.2018.PK

Decyzja WR.RET.070.289.2018.PK Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: na terenie gminy Wołów Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Sp. z o.o.