DRUKUJ
2018-06-26

WA.RET.070.1.078.3.2018 z dn. 08.05.2018 r.,
WA.RET.070.1.078.4.2018 z dn. 16.05.2018 r.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Serock na wniosek Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku z dn. 9 marca 2018 roku i uzupełnionego pismem z dn. 26 kwietnia 2018 roku