DRUKUJ
2018-08-30

Decyzja nr LU.RET.070.1.180.2018.JB

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Rudnik

Wnioskodawca: Gmina Rudnik