DRUKUJ
2019-09-13

NW w Toruniu – informacja o dokonaniu
zgłoszenia wodnoprawnego

Na podstawie art.  423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) Nadzór Wodny  w Toruniu  informuje o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie odprowadzenie wód z  odwodnienia wykopów niezbędnych do wykonania  kanalizacji deszczowej I przyłączy kanalizacji deszczowej w ciagu ulicy Sitowia I Kormorana w Toruniu na działkach nr 760/2, 758, 750, 762/1, 763, 795, 812, 924, 933, 927, 934/1, 907, 906, 935, 923, 999, 1042, 1043, 1050, 1051, 1063, 1067 obręb 74 Toruń.


Wnioskodawca:  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu


Data wpływu zgłoszenia: 11.09.2019 r.