DRUKUJ
2019-09-13

RZGW w Poznaniu - informacja dot. pozwolenia
wodnoprawnego

Poznań, dnia 10.09.2019 r.

 

PO.RUZ.421.290.2.2019.JŁ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4, art.  414 ust. 1 pkt 2 i art. ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w imieniu której działa pełnomocnik, w sprawie:

 

 1. Stwierdzenia wygaśnięcia w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ z dnia 05.08.2019 r.: pozycji: 162, 163 w tabeli nr. 8 – stanowiącej  załącznik - dla pkt II.2. ppkt. 2.2. tiret drugie ww. pozwolenia wodnoprawnego.

 

 1. Stwierdzenia wygaśnięcia w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ z dnia 05.08.2019 r.: pozycji: 162, 163 w tabeli nr. 15 – stanowiącej  załącznik - dla pkt II.4. ww. pozwolenia wodnoprawnego.

 

 1. Zmiany decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu,
  z dnia 05.08.2019r., znak: PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w następującym zakresie:

 

 1. dotychczasowa pozycja 1 w Tabeli nr 1 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

1

P2

PZ4.55

2 000 x 1 500

Rów R-E

40.13

0.62%

62.82

62.57

43/2,

46/2

43

46

gm. Czempin

obr. Głuchowo

5783634.014

6410876.964

5783655.860

6410843.300

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

1

P2

PZ4.55

2 000 x 1 500

Rów R-E

40.13

0.62%

62.82

62.57

42/2

43/2,

46/2

42

43

46

gm. Czempin

obr. Głuchowo

5783634.014

6410876.964

5783655.860

6410843.300

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 5 w Tabeli nr 1 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

5

P4  L

 

2 000 x 1 500

Rów R-E4

8.69

0.72%

63.72

63.66

46/2

2/1

46

2

gm. Czempin

obr. Głuchowo

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5783285.412

6410599.547

5783291.050

6410592.843

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

5

P4  L

 

2 000 x 1 500

Rów R-E4

8.69

0.72%

63.72

63.66

46/2

517/5

46

517/1

gm. Czempin

obr. Głuchowo

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5783285.412

6410599.547

5783291.050

6410592.843

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 6 w Tabeli nr 1 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

6

P4 p

 

2 000 x 1 500

Rów R-E4

9.72

0.60%

63.49

63.43

46/2

517/5

46

517/1

gm. Czempin

obr. Głuchowo

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5783327.805

6410552.521

5783333.399

6410544.519

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

6

P4 p

 

2 000 x 1 500

Rów R-E4

9.72

0.60%

63.49

63.43

46/2

2/1

46

2

gm. Czempin

obr. Głuchowo

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5783327.805

6410552.521

5783333.399

6410544.519

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 7 w Tabeli nr 1 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

7

P5

PZ5.85

2 000 x 1 500

Rów R-44

36.59

0.58%

63.74

63.53

59/1,

58,

57

59

58

57

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5782693.194

6409994.956

5782718.802

6409968.761

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

7

P5

PZ5.85

2 000 x 1 500

Rów R-44

36.59

0.58%

63.74

63.53

59/1,

58,

57

517/5

59

58

57

517/1

gm. Czempin

obr. Jarogniewice

5782693.194

6409994.956

5782718.802

6409968.761

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 3 w Tabeli nr 2 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

3

P14 TG_S5

7+888.47

1200

49,05

0,50%

62,86

62,62

5781103,10

6408758,37

5781080,80

6408802,07

452/2

425

Jarogniewice, gm. Czempin

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

3

P14 TG_S5

7+888.47

1200

49,05

0,50%

62,86

62,62

5781103,10

6408758,37

5781080,80

6408802,07

425/2

425

Jarogniewice, gm. Czempin

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 8 w Tabeli nr 2 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

8

P9 d1

7+301.54

1200

6,07

0.50%

62,89

62,86

5781609,16

6409043,67

5781611,52

6409038,08

438/2

443/2

438
443

Jarogniewice, gm. Czempin

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

8

P9 d1

7+301.54

1200

6,07

0.50%

62,89

62,86

5781609,16

6409043,67

5781611,52

6409038,08

 443/2

443

Jarogniewice, gm. Czempin

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 10 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

10

DG1.RL2.P-
DG1.RL2.K

0+729.65

0+776.73

122.77

77.57

72.44

5787389.4858
6410892.1278

5787354.1648
6410995.5268

16/3
9/2
7/18
7/14

Srocko Małe

PD-02 DG
330007P

4

30

 

 

otrzymuje brzmienie:

10

DG1.RL2.P-
DG1.RL2.K

0+729.65

0+776.73

122.77

77.57

72.44

5787389.4858
6410892.1278

5787354.1648
6410995.5268

16/3
9/2
7/18
7/14
9/1

Srocko Małe

PD-02 DG
330007P

4

30

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 15 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

15

R13-R14

2+005.00

2+842.91

834.76

82.40

65.44

5786120.6770
6411214.2424

5785321.8649
6411142.6413

244/2,

264/4,

244/4,

7241/4,

7241/2

Srocko Małe

Srocko Małe

Srocko Małe

Piotrowo I

Piotrowo I

PD-10 DK 00000L
PD-11 DK 00000L

4

44
45

 

 

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

15

R13-R14

2+005.00

2+842.91

834.76

82.40

65.44

5786120.6770
6411214.2424

5785321.8649
6411142.6413

244/2,

246/4,

244/4,

7241/4,

7241/2

Srocko Małe

Srocko Małe

Srocko Małe

Piotrowo I

Piotrowo I

PD-10 DK 00000L
PD-11 DK 00000L

4

44
45

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 19 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

19

R7-R8

2+004.54

2+874.83

789.15

82.40

65.60

5786124.0038
6411227.1235

5785374.0693
6411152.2196

244/2,

246/4,

244/4,

7241/4,

Srocko Małe

Srocko Małe

Srocko Małe

Piotrowo I

PD-09 DK 00000L
PD-16 DK 00000L
PD-12 DK 00000L

4

43
49
46

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

19

R7-R8

2+004.54

2+784.83

789.15

82.40

65.60

5786124.0038
6411227.1235

5785374.0693
6411152.2196

244/2,

246/4,

244/4,

7241/4,

Srocko Małe

Srocko Małe

Srocko Małe

Piotrowo I

PD-09 DK 00000L
PD-16 DK 00000L
PD-12 DK 00000L

4

43
49
46

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 20 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

20

DK1.RL5.P-DK1.RL5.K

2+878.24

2+852.02

55.90

65.65

65.72

5785373.6177
6411168.5683

5785321.4695
6411181.3041

7241/4,

7241/2

Piotrowo I

Brak

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

20

DK1.RL5.P-DK1.RL5.K

2+787.24

2+852.02

55.90

65.65

65.72

5785373.6177
6411168.5683

5785321.4695
6411181.3041

7241/4,

7241/2

Piotrowo I

Brak

 

 

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 29 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

29

DG3.RP1.P-
DG3.RP1.K

2+840.72

3+059.07

212.29

70.80

65.39

5785260.6031
6410804.8665

5785065.5763
6410977.8989

19/3
14/10
14/12
16/5
7241/1

Piotrowo I

PD-01 DP
3910P

4

50

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

29

DG3.RP1.P-
DG3.RP1.K

2+840.72

3+059.07

212.29

70.80

65.39

5785260.6031
6410804.8665

5785065.5763
6410977.8989

14/9
14/10
14/12
16/5
7241/1

Piotrowo I

PD-01 DP
3910P

4

50

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 31 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

31

DG3.RL1.P-
DG3.RL1.K

3+061.81

3+097.35

52.78

65.18

65.70

5785071.4374
6411009.8469

5785025.3368
6410974.2445

16/5
16/4
7241/1
7241/2

Piotrowo I

Brak

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

31

DK3.RL1.P-
DK3.RL1.K

3+061.81

3+097.35

52.78

65.18

65.70

5785071.4374
6411009.8469

5785025.3368
6410974.2445

16/5
16/4
7241/1
7241/2

Piotrowo I

Brak

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 36 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ w brzmieniu:

 

36

DS5.RL2.P-DS5.RL2.K

6+562.84

6+641.57

85.06

63.15

62.90

5782166.2031
6409502.0875

5782111.0740
6409453.2929

506/38,

506/41

Jarogniewice

PD-02 DS 06040L

4

62

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

36

DS5.RL2.P-DS5.RL2.K

6+562.84

6+641.57

85.06

63.15

62.90

5782166.2031
6409502.0875

5782111.0740
6409453.2929

506/38,

506/41

Jarogniewice

PD-01 DS 06040L

4

62

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 57 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ w brzmieniu:

 

 

 

 

 

57

DP3.RL2.P-
DP3.RL2.K

11+652.10

11+663.31

145.45

74.87

76.72

5777643.2637
6407375.4675

5777599.0037
6407513.8814

302/14
302/19
302/18
7/4
22/3
125

Bonikowo
Bonikowo
Bonikowo
Kurowo
Kurowo
Kurowo

PD-02 DP
3913P

4

82

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

57

DP3.RL2.P-
DP3.RL2.K

11+652.10

11+663.31

145.45

74.87

76.72

5777643.2637
6407375.4675

5777599.0037
6407513.8814

302/14
302/19
302/18
285/4
285/5
7/4
22/3
125

Bonikowo
Bonikowo
Bonikowo
Bonikowo
Bonikowo
Kurowo
Kurowo
Kurowo

PD-02 DP
3913P

4

82

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 71 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

71

DLK1.RP1.P-
DLK1.RP1.K

12+836.35

2+860.99

315.74

72.75

71.94

5776558.4200
6406931.6459

5776640.7997
6406800.1795

224/2
223/2
222/2

Bonikowo

PD-02 WKP_L01P

4

27

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

71

DLK1.RP1.P-
DLK1.RP1.K

12+836.35

12+860.99

315.74

72.75

71.94

5776558.4200
6406931.6459

5776640.7997
6406800.1795

224/2
223/2
222/2

Bonikowo

PD-02 WKP_L01P

4

27

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 85 w Tabeli nr 3 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

85

DS15.RL2.P-
DS15.RL2.K

12+856.97

12+893.29

48.97

69.92

69.04

5776162.8811
6407451.6050

5776118.7510
6407431.2825

562/5
262/3
263/1

Kiełczewo

Brak

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

85

DS15.RL2.P-
DS15.RL2.K

12+856.97

12+893.29

48.97

69.92

69.04

5776162.8811
6407451.6050

5776118.7510
6407431.2825

562/5
562/3
563/1

Kiełczewo

Brak

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 1 w Tabeli nr 4 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

1

PD-01 TG_S5

0+049.72

1200

44.37

2.01%

69.18

68.29

5788080.11

6410939.71

5788073.15

6410895.89

8/1
563/3

8
563/3

Srocko Małe, gm. Stęszew
Wronczyn, gm. Stęszew

 

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

1

PD-01 TG_S5

0+049.72

1200

44.37

2.01%

69.18

68.29

5788080.11

6410939.71

5788073.15

6410895.89

8/1

563/3

71/1
 

8/1

563/3

71/1

Srocko Małe, gm. Stęszew
Wronczyn, gm. Stęszew

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 2 w Tabeli nr 4 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

2

PD-01
WC_L01L

0+100.08

1200

28.49

0.60%

65.06

64.89

5785206.54

6411115.43

5785182.10

64111130.06

7241/2

7241

Piotrowo I,
gm. Czempin

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

2

PD-01
WC_L01L

0+100.08

1200

28.49

0.60%

65.06

64.89

5785206.54

6411115.43

5785182.10

6411130.06

7241/2

7241

Piotrowo I,
gm. Czempin

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 76 w Tabeli nr 4 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

76

PD-02 DP 3914-cz.2

0+634.71

600

10.90

0.51%

67.03

66.97

5780131.99

6408657.75

5780124.76

6408649.59

25/2
27/4

25/2
27/2

Mikoszki,
gm. Kościan

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

76

PD-02 DP
3914-cz.2

0+634.71

600

10.90

0.51%

67.03

66.97

5780131.99

6408657.75

5780124.76

6408649.59

25/2
27/4
26/3
26/1
25/4

25/2
27/2
26/2
26/1
25/3

Mikoszki,
gm. Kościan

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 9 w Tabeli nr 6 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

9

WSS18

0+480,00

DG 330009P

rów lewy DG 330009P

5781699.6232

6409258.5012

63,87

484/3

484

pow. Kościański
obr. Jarogniewice
gm. Czempin

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

9

WSS18

0+480,00

DG 330009P

rów lewy DG 330009P

5781699.6232

6409258.5012

63,87

464/3

464

pow. Kościański
obr. Jarogniewice
gm. Czempin

 

 

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 194 w Tabeli nr 8 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

194

46W14

18+817,98 S5

L

5771773,06

6403397,05

200

84,42

105/2

105

gm. Kościan; obr. Kobylniki

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

194

46W14

18+871,98 S5

L

5771773,06

6403397,05

200

84,42

105/2

105

gm. Kościan; obr. Kobylniki

 

 

 

 1. dotychczasowa Tabela nr 11 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ w brzmieniu:

 

Przewiert pod Kanałem Mosińskim –

 kabel elektryczny w rurze osłonowej

3+684,10

3+801,35

114,85

63,92

63,89

 

 

 

 

1,50

5784468.2748

6411096.6535

5784353.8558

6411086.7454

29/3,

28/2,

26,

27,

 

21/20,

21/11

29

28

26

27

 

21/7

21/3

 

pow. kościański

gm. Czempin

obr. Piotrowo I

 

 

pow. kościański

gm. Czempin

obr. Głuchowo

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

Przewiert pod Kanałem Mosińskim –

 kabel elektryczny w rurze osłonowej

3+684,10

3+801,35

114,85

63,92

63,89

 

 

 

 

1,50

5784468.2748

6411096.6535

5784353.8558

6411086.7454

29/3,

28/2,

26,

 

 

27,

21/20,

21/11

29

28

26

 

 

27

21/7

21/3

 

pow. kościański

gm. Czempin

obr. Piotrowo I

 

 

pow. kościański

gm. Czempin

obr. Głuchowo

 

 

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 9 w Tabeli nr 13 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

9

WSS18

0+480,00

DG 330009P

rów lewy DG 330009P

0.016

0.0144

0.0031

101

484/3

484

pow. kościański
obr. Jarogniewice
gm. Czempin

 

otrzymuje brzmienie:

9

WSS18

0+480,00

DG 330009P

rów lewy DG 330009P

0.016

0.0144

0.0031

101

464/3

464

pow. kościański
obr. Jarogniewice
gm. Czempin

 

 

 

 1. dotychczasowa pozycja 194 w Tabeli nr 15 w Załączniku do decyzji PO.RUZ.421.112.7.2019.JŁ
  w brzmieniu:

 

194

46W14

18+817,98 S5

L

5771773,06

6403397,05

200

105/2

105

gm. Kościan; obr. Kobylniki

0,040

0,036

0,0071

252

 

otrzymuje brzmienie:

 

194

46W14

18+871,98 S5

L

5771773,06

6403397,05

200

105/2

105

gm. Kościan; obr. Kobylniki

0,040

0,036

0,0071

252

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia …………………….. do dnia ……………………….. 2019 r.

 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

 

W związku z powyższym strony zobowiązane są przedstawić pisemnie swoje stanowiska, czy wyrażają zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji  w ww. zakresie.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W związku z powyższym proszę strony o przedstawienie swojego stanowiska oraz zgłoszenie ewentualnych żądań w ww. sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

 

 

Pouczenie:

 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Joanna Łuczyszyn

tel. kont. 618567793

 

Klauzula I

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję. że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa,  ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.
 2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:
 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 2268) lub,
 6. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 8. podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 9. posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.
 3. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adreseme-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;

 

 

Klauzula II

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa,  ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej.
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)
  • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.):
 4. Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa:
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Pani Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.
 3. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adreseme-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;