DRUKUJ
2019-09-13

Zarząd Zlewni w Sieradzu - informacja dot.
pozwolenia wodnoprawnego

PO.ZUZ.5.421.688.2019.JG

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20  lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2268 ze zm.)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

 

na wniosek złożony przez

 

panią Beatę Makotę-pełnomocnika pana Włodzimierza Kujawińskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na odcinkowej przebudowie istniejącego rowu melioracyjnego na rurociąg zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

lokalizacja:

rów melioracyjny bez nazwy w hm 3+80 – 4+66

w dz. nr 81, 82/1 obręb 8 Józefów gm. Wodzierady

średnica

500 mm

długość

L = 86,0 m

wlot rz. dna

166,96 m n.p.m.

wylot rz. dna

166,10 m n.p.m.

Współrzędne rurociągu

wlot

X: 5732518,90

Y: 6580366,74

wylot

X: 5732505,80

Y: 6580285,08

 

 

wraz ze studzienką PVC 500 mm.

Współrzędne studzienki

X: 5732510,21

Y: 6580329,51

 

 

             

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operatem wodnoprawnym) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, wmiejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 111, w godzinach 800-1500.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w godzinach urzędowania: pn – pt 8.00 – 15.00.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.