DRUKUJ
2019-09-13

Zarząd Zlewni w Poznaniu - informacja dot.
pozwolenia wodnoprawnego

 

PO.ZUZ.4.421.626.2.2019.KP                                          Poznań, dnia 6 września 2019 r.

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuje, iż:

 

 

na wniosek

ENEA Operator Sp. z o.o.

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e,

 

 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście projektowaną linią kablową nN 0,4 kV w rurze osłonowej przez rzekę Mogielnica w jej 33+060 km ( działka o nr ewid. 3/1, obręb Wojnowice, gm. Opalenica).