2020-03-26

NW Kalisz - informacja o zgłoszeniu wodnoprawnym

                                                                                     Kalisz, 25 marca 2020 r.

 

PO.2.2.420.28m.2020.AS

 

INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 3 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz. U.  z 2020r. poz. 310 tekst jednolity) Kierownik Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Kaliszu podaje do publicznej wiadomości informację, że do dokonanego, przez pełnomocnika Panią Beatę Makotę działającą w imieniu Państwa Kamili i Konrada Kasprzak zgłoszenia wodnoprawnegoo zamiarze wykonania ziemnego stawu rybnego zasilanego wodami gruntowymi o powierzchni 499 m2 i głębokości 1,95 m, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 819/1, obręb Godynice, gmina Brąszewice, powiat sieradzki, województwo łódzkie, sprzeciw nie został wniesiony.

 

 

 

Informacji i wyjaśnień w powyższej sprawie udziela Nadzór Wodny Wód Polskich w Kaliszu Aleja Wojska Polskiego 185/51, 62 – 800 Kalisz, tel. 62 600 60 40

 

 

Załączniki

  Nr 28 Informacja BI...ąszewice.pdf 160,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się