2018-05-14

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

 

NIP: 5272825616
REGON: 368302575

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP KZGW/SkrytkaESP

 

Sekretariat Prezesa
Prezes Wód Polskich - Przemysław Daca
tel.: +48 (22) 37 20 210wie
e-mail: prezes@wody.gov.pl

 

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym - Joanna Kopczyńska
tel.: +48 (22) 37 51 300
e-mail:  sekretariat.pz@wody.gov.pl

 

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - Krzysztof Woś
tel.: +48 (22) 37 51 300
e-mail: sekretariat.pp@wody.gov.pl

 

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych - Jarosław Czarnecki
tel.: +48 (22) 37 51 300
e-mail: sekretariat.pu@wody.gov.pl

 

Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych - Patrycja Szpak-Lichota
tel.: +48 (22) 37 20 210
e-mail: sekretariat.pe@wody.gov.pl

 

Biuro Prezesa
Dyrektor – Sergiusz Kieruzel
Zastępca Dyrektora – Iwona Samborska

 

Sekretariat Prezesa:
tel.: +48 (22) 37 20 210
e-mail: prezes@wody.gov.pl

 

Rzecznik Prasowy
Sergiusz Kieruzel
tel. kom.: 507 835 881
e-mail: media@wody.gov.pl

 

Biuro Prasowe
tel.: (22) 37 20 211
e-mail: media@wody.gov.pl
 

Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Dyrektor - Przemysław Gruszecki
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 240
e-mail: sekretariat.kz@wody.gov.pl

Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą
Dyrektor Departamentu - Grzegorz Szymoniuk
Zastępca Dyrektora - Katarzyna Grzywacz
Zastępca Dyrektora - Wojciech Skowyrski
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 230
e-mail: sekretariat.kp@wody.gov.pl

Departament Usług Wodnych
Dyrektor Departamentu - Maciej Martyna
Zastępca Dyrektora - Kinga Wojtczak
Zastępca Dyrektora - Małgorzata Moś
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 51 336
e-mail: sekretariat.ku@wody.gov.pl

Departament Ekonomiczny
Dyrektor - Paweł Pabjasz
Zastępca Dyrektora - Paweł Rusiecki
sekretariat Departamentu:
e-mail: sekretariat.ke@wody.gov.pl
 

Departament Organizacyjny
Dyrektor - Marcin Białek
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 326
e-mail: sekretariat.ko@wody.gov.pl
 

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dyrektor - Urszula Kopcińska

Departament Zamówień Publicznych
Dyrektor - Michał Wieloński

Departament Prawny
Dyrektor - Paulina Wenderlich

Departament Informatyzacji, Telekomunikacji i Automatyki
Dyrektor - Łukasz Kardas

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego
p. o. Dyrektor - Ewelina Dydycz
sekretariat Departamentu:
tel.: (22) 37 20 238
e-mail: sekretariat.kk@wody.gov.pl

Biuro Projektów Strategicznych
Dyrektor - Krzysztof Wrzosek

Główny Księgowy
Dariusz Szymański
e-mail: sekretariat.ke@wody.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
Urszula Puzyrewska
tel.: (22) 22 37 20 276
e-mail: iod@wody.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się