Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wykaz decyzji nakazujących usunięcie drzew i krzewów
Dane o decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów wydane
przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
09.01.2020 więcej
Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2019 rok
sprawozdanie z realizacji KPOSK za 2019r
31.12.2019 więcej
Decyzja Nr KUO.470.123.2019.MO
Decyzja w sprawie wydania interpretacji przepisów ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne co do podlegania
obowiązkowi ponoszenia opłat za usługi wodne.
16.12.2019 więcej
Obwieszczenie KUZ.421.55.2019.EB
Obwieszczenie KUZ.421.55.2019.EB
08.10.2019 więcej
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu pt. „Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)”
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu pt.
„Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)”
08.10.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 23 września 2019 roku
Obwieszczenie znak: KUZ.421.62.2.2019.JA
30.09.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 23 września 2019 roku
Obwieszczenie znak: KUZ.421.61.2.2019.JA
30.09.2019 więcej
Zawiadomienie DOP-WOS.055.358.2019.GZ.3
Zawiadomienie DOP-WOS.055.358.2019.GZ.3
27.09.2019 więcej
Zawiadomienie KUZ.424.117.2.2019.MB
Zawiadomienie KUZ.424.117.2.2019.MB
27.09.2019 więcej
Obwieszczenie nr KUZ.424.188.4.2018.ŁM
Obwieszczenie nr KUZ.424.188.4.2018.ŁM
23.09.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się