2018-02-17

RZGW w Lublinie - Nadzory Wodne

Zarząd Zlewni Białej Podlaskiej


Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej
ul. Łomaska 2
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 (83)343 73 22
e-mail:
nw-bialapodlaska@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Chełmie
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel. +48 (82) 565 64 66(67)
e-mail:
nw-chelm@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Hrubieszowie
Pl. Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel. +48 (84) 696 42 58
e-mail:
nw-hrubieszow@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Łukowie
ul. Warszawska 19
21-400 Łuków
tel. +48 (25) 798 21 71
e-mail:
nw-lukow@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Tomaszowie Lubelskim
ul. Żwirki i Wigury 2
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. +48 (84) 66 597 82
e-mail:
nw-tomaszowlubelski@wody.gov.pl

Nadzór Wodny we Włodawie
ul. Przechodnia 22
22-200 Włodawa
tel. +48 (82) 572 14 01
e-mail:
nw-wlodawa@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim


Nadzór Wodny w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230  Ciechanowiec
tel. +48 695 735 229
e-mail:
nw-ciechanowiec@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Łosicach
ul. Kopemika 10
08-200 Łosice
tel. +48 (83) 357 37 24
e-mail:
nw-losice@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Sielska 19
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. +48 (29) 745 40 42
e-mail:
nw-ostrowmazowiecka@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 54
08-110 Siedlce
tel. +48 (25) 631 05 33

e-mail: nw-siedlce@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Siemiatyczach
ul. Tadeusza Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. +48 695 735 952
e-mail:
nw-siemiatycze@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Sokołowie Podlaskim
ul. Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 (25) 781 28 58
e-mail:
nw-sokolowpodlaski@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Węgrowie
ul. Podlaska 2
07-100 Węgrów
tel. +48 (25) 792 30 58
e-mail:
nw-wegrow@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem
Pl. Odrodzenia 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. +48 (86) 270 90 05
e-mail:
nw-wysokiemazowieckie@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Zamościu


Nadzór Wodny w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 11
22-300 Krasnystaw
tel. +48 (82) 576 20 75
e-mail:
nw-krasnystaw@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Lubartowie
ul. Słowackiego 21
21-100 Lubartów
tel. +48 (81) 855 28 93
e-mail:
nw-lubartow@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel. +48 (81) 531 03 37
e-mail:
nw-lublin@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Łęcznej
ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna
e-mail:
nw-leczna@wody.gov.pl

tel. +48 (81) 884 35 03


Nadzór Wodny w Parczewie
ul. Lubartowska 4
21-200 Parczew
tel. +48 (83) 355 07 78
e-mail:
nw-parczew@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Radzyniu Podlaskim
ul. Ostrowiecka 17-21
21-300 Radzyń Podlaski
tel. +48 (83) 378 31 73
e-mail:
nw-radzynpodlaski@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Rykach
ul. Żytnia 26
08-500 Ryki
tel. +48 (81) 865 23 59
e-mail:
nw-ryki@wody.gov.pl

Nadzór Wodny w Zamościu
ul. Młyńska 27
22-400 Zamość
tel. +48 (84) 677 59 70
e-mail:
nw-zamosc@wody.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się