2018-02-17

RZGW w Rzeszowie - Nadzory Wodne

Zarząd Zlewni w Krośnie


Nadzór Wodny Rzeszów

ul. Kwiatkowskiego 2

35-311 Rzeszów

tel. (17) 854-19-18

email: nw-rzeszow@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Przeworsk

ul. Słowackiego 30

37-200 Przeworsk

tel. (16) 648 16 04, 504 160 344

email: nw-przeworsk@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Łańcut

ul. Kolejowa 2A

37-100 Łańcut

tel. (17) 225 20 40, 504 748 038

email: nw-lancut@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Krosno

ul. Żółkiewskiego 10

38-400 Krosno

tel. (13) 432 17 88

email: nw-krosno@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Brzozów

ul. Witosa 4

36-200 Brzozów

tel. (13) 420 27 80;  609 174 233

email: nw-brzozow@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Strzyżów

ul. Parkowa 7

38-100 Strzyżów

tel. (17) 221 20 65;  609 172 025

email: nw-strzyzow@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Jaśle


Nadzór Wodny Jasło

ul. Modrzejewskiego 12

38-200 Jasło

tel. (13) 446 40 34

email: nw-jaslo@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Dębica

ul. Piłsudskiego 19

39-200 Dębica

tel. (14) 670 68 91

email: nw-debica@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Mielec

ul. Korczaka 4

39-300 Mielec

tel. (17) 586 41 30

email: nw-mielec@wody.gov.pl 

 

Nadzór Wodny Ropczyce

ul. Konopnickiej 5

39-100 Ropczyce

tel. (17) 221 84 12;  603 992 027

email: nw-ropczyce@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Gorlice

ul. Kościuszki 30

38-300 Gorlice

tel. (18) 351 16 06, 603 269 261

email: nw-gorlice@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli


Nadzór Wodny Stalowa Wola

ul. Jagiellońska 17

37-464 Stalowa Wola

tel. (15) 842 89 84, (15) 842 79 70

email: nw-stalowawola@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Janów Lubelski

ul. Jana Pawła II 1

23-300 Janów Lubelski

tel. (15) 810 41 99

email: nw-janowlubelski@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Biłgoraj

ul. Konopnickiej 7

23-400 Biłgoraj

tel. (84) 611 24 76

email: nw-bilgoraj@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Leżajsk

ul. Mickiewicza 79

37-300 Leżajsk

tel. (17) 242 02 46

email: nw-lezajsk@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 86

39-400 Tarnobrzeg

tel. (15) 822 51 01

email: nw-tarnobrzeg@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Kolbuszowa

ul. Jana Pawła II 8

36-100 Kolbuszowa

tel. (17) 747 90 20

email: nw-kolbuszowa@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Przemyślu


Nadzór Wodny Przemyśl

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6

37-700 Przemyśl

tel. (16) 670 47 80

email: nw-przemysl@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Lubaczów

ul. Słowackiego 13

37-600 Lubaczów

tel. (16) 632 13 34

email: nw-lubaczow@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Jarosław

ul. Traugutta 9

37-500 Jarosław

tel. (16) 623 63 28

email: nw-jaroslaw@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Dynów

ul. Jaklów 1

36-065 Dynów

tel. (16) 652 10 06

email: nw-dynow@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Lesko

ul. Piłsudskiego 44

38-600 Lesko

tel. (13) 469 63 27

email: nw-lesko@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Sanok

ul. Piłsudskiego 10

38-500 Sanok

tel. (13) 464 18 76

email: nw-sanok@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny Ustrzyki Dolne

ul. 29 listopada 26

38-700 Ustrzyki Dolne

tel. (13) 461 37 98;  693 810 815

email: nw-ustrzykidolne@wody.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się