Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Elektromonter konserwator urządzeń elektrycznych – Operator jazu  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-06-22  
Data wygaśnięcia
2018-06-22  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  zatrudni na stanowisko: 

Elektromonter  konserwator  urządzeń elektrycznych – Operator  jazu  Zbiornika Wodnego Otmuchów

 

I. Miejsce wykonywania pracy:

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZGW we Wrocławiu
Zarząd Zlewni w Nysie
Zbiornik Wodny Otmuchów

Liczba etatów : 1

wymiar etatu: 1

 

 II. Zakres obowiązków:

 • Obsługa  systemów  sterowania budowlą zrzutową i jazu segmentowego w Ściborzu  wynikające z „Instrukcji eksploatacji” oraz  „Instrukcji gospodarowania  wodą”
 • Dozór i utrzymanie wszystkich elementów budowli zrzutowej i jazu segmentowego  w Ściborzu zgodnie z instrukcją eksploatacji
 • Bieżąca  konserwacja  i utrzymywanie w należytej sprawności urządzeń.
 • Dokonywanie prac konserwacyjnych (np. koszenie skarp, malowanie, itp) na obiektach zbiornika wodnego
 • Realizowanie innych zadań powierzonych przez przełożonego

 III. Wymagania:

 • Wykształcenie : min. Zasadnicza szkoła zawodowa o profilu  elektrycznym lub mechanicznym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie zawodowe związane z pracą na budowach lub obiektach hydrotechnicznych (będzie dodatkowym atutem)
 • Dyspozycyjność , odporność na stres oraz umiejętność działania w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Uprawnienia SEP do 1kV,
 • Mile widziane uprawnienia spawalnicze, na obsługę suwnic, pilarek, kos itp.

Informacje dodatkowe:

 • Zatrudnienie od 02 lipca 2018
 • Umowa na 3 miesięczny okres próbny
 • Praca na wysokości powyżej 3 m , nad wodą (również z łodzi) , w wymuszonej pozycji ciała (praca na skarpach)

IV. Miejsce i termin składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie listu motywacyjnego wraz z CV oraz kserokopiami dokumentów (dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, zaświadczeń, świadectw pracy i innych kursów, szkoleń )
w terminie do dnia 22.06.2017 r.

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Kierownictwo ZW Otmuchów ul. Warszawska  22a,  48-385 Otmuchów

Lub Zarząd Zlewni w Nysie ul. Krakowska 49, 48 – 385 Otmuchów

e-mail: zznysa@wody.gov.pl

 

 

Załączniki

  klauzula zgody RODO...ekrutacja.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się