Ogłoszenie o pracę

Rodzaj pracy
ochrona środowiska  
Stanowisko
Starszy specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą  
E-mail
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl  
Telefon
583261888  
Fax
 
Data składania
2018-06-30  
Data wygaśnięcia
2018-07-31  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Starszy specjalista

w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

 

Miejsce pracy: RZGW Gdańsk, F. Rogaczewskiego 9/19

Wymiar czasu pracy:   1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa

Obowiązki:

·         Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji  i „specustaw” w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

·         Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (art. 77 ust. 1 pkt 3 oraz art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne)

·         Przygotowanie korespondencji do wysyłki oraz archiwizacja

 

Wymagania podstawowe:

·         Wykształcenie wyższe: techniczne/przyrodnicze/gospodarka przestrzenna/geografia/ochrona środowiska/gospodarka wodna, lub dziedzin pokrewnych,

·         doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy na stanowisku związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych i uzgodnień

·         znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego, „specustaw”.

·         znajomość obsługi pakietu MS Office, komputera i urządzeń biurowych,

·         umiejętność analitycznego myślenia,

·         rzetelność i terminowość,

·         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

- znajomość oprogramowania GIS,

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy składać lub przesłać pocztą z dopiskiem GD. ROK. 110. 6.2018 w terminie do 30 czerwca 2018r na adres:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ul. F. Rogaczewskiego 9/19  80-804 Gdańsk

 

lub na adres e-mailowy: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

 

Załączniki

  nabór_specjalista_...wo_z RODO.pdf 380,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  klauzula zgody RODO...ekrutacja.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się