Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
ochrona środowiska  
Stanowisko
Starszy Specjalista w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami  
E-mail
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-06-25  
Data wygaśnięcia
2018-06-26  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Starszy Specjalista w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami

 

Miejsce pracy: RZGW Gdańsk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19

Wymiar czasu pracy:   1 etat

Rodzaj umowy:  umowa o pracę

Obowiązki:

 • udział w pracach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym współpraca z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej przy sporządzaniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
 • udział w pracach związanych z udziałem społeczeństwa na poszczególnych etapach aktualizacji planów gospodarowania wodamina obszarach dorzeczy,
 • udział w pracach związanych z realizacją i monitorowaniem realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów uchwał rad gminy w sprawie wykazów kąpielisk i zgodny na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań zlecanych wykonawcom zewnętrznym oraz nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją tych opracowań.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, nauk o ziemi, gospodarki wodnej lub dziedzin pokrewnych,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy, w tym 1 rok pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska i/lub gospodarką wodną – administracja publiczna lub sektor prywatny,
 • znajomość przepisów prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem (np. ustawy Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
 • podstawowa znajomość oprogramowania GIS,
 • podstawowa znajomość obsługi pakietu MS Office, komputera i urządzeń biurowych,
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dociekliwość i zaangażowanie,
 • rzetelność i terminowość,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • znajomość przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • dobra znajomość oprogramowania MS Office Access.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy składać lub przesłać pocztą w kopercie z dopiskiem GD.ROK.110.5.2018 w terminie do 25-06-2018r. na adres:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ul. F. Rogaczewskiego 9/19  80-804 Gdańsk

 

Lub na adres e-mailowy: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

 

Załączniki

  klauzula zgody RODO...ekrutacja.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nabór_starszy spec...lista_RZP.pdf 387,27 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się