Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Operator stopnia piętrzącego – konserwator budowli i urządzeń wodnych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-07-15  
Data wygaśnięcia
2018-07-15  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:

Operator budowli zrzutowej – konserwator budowli i urządzeń wodnych do obsługi Budowli zrzutowej ZW Nysa

 

I. Miejsce wykonywania pracy:

 

PDW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu
Zarząd Zlewni Nysa  z siedzibą w Otmuchowie
Zbiornik Wodny Nysa

Liczba etatów : 1

wymiar etatu: 1

 

 II. Zakres obowiązków:

 • Znajomość i obsługa elektronicznego systemu sterowania budowlą zrzutową
 • Dozór i utrzymanie wszystkich elementów budowli zrzutowej zgodnie z instrukcją eksploatacji
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i konserwacja elementów budowli zrzutowej
 • Utrzymanie wodowskazów zamknięć piezometrów w stanie umożliwiającym ich odczyt
 • Usuwanie zanieczyszczeń pływających zagrażającym poprawnemu działaniu budowli zrzutowej
 • Dokonywanie prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu urządzeń budowli zrzutowej (konserwacja, usuwanie drobnych awarii)
 • Dokonywanie prac konserwacyjnych (np. koszenie skarp , wycinka zakrzaczeń, odmulanie rowów , malowanie, itp) na obiektach zbiornika wodnego
 • Utrzymanie porządku i czystości na obiekcie oraz w jego bezpośrednim położeniu
 • Konserwacja i dbanie o sprzęt będący na wyposażeniu budowli zrzutowej i powierzony (kosy , piły itp.).
 • Realizowanie innych zadań powierzonych przez przełożonego

 

 III. Wymagania:

 • Wykształcenie : min. Zasadnicza szkoła zawodowa/średnia techniczna o profilu mechanicznym, elektrycznym , lub budowlanym 
 • Karta pływacka 
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie zawodowe związane z pracą na budowach lub obiektach hydrotechnicznych (będzie dodatkowym atutem)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność , odporność na stres oraz umiejętność działania w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Mile widziane uprawnienia SEP, spawalnicze, na obsługę suwnic, pilarek, kos

 

Informacje dodatkowe:

 • Zatrudnienie od 1 sierpnia 2018
 • Umowa na 3 miesięczny okres próbny
 • Praca na wysokości powyżej 3 m , nad wodą (również z łodzi) , w wymuszonej pozycji ciała (praca na skarpach)

 

IV. Miejsce i termin składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie listu motywacyjnego wraz z CV oraz kserokopiami dokumentów (dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, zaświadczeń, świadectw pracy i innych kursów, szkoleń ) w terminie do dnia 15.07.2018 r.

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
PGW Wody Polskie
Kierownictwo ZW Nysa,  
ul. Słoneczna 1a 48-304 Nysa tel. kont. 600927563

Lub Zarząd Zlewni Nysa w Otmuchowie ul. Krakowska 49 48 – 385 Otmuchów

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się