Ogłoszenie o pracę

Rodzaj pracy
marketing / PR  
Stanowisko
Specjalista  
E-mail
sekretariat.ko@wody.gov.pl  
Telefon
(22) 37 20 211  
Fax
(22) 37 20 290  
Data składania
2018-06-18  
Data wygaśnięcia
2018-06-18  
Tagi
praca, rekrutacja, media, pr, komunikacja, etat  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  

Szukamy kandydatów na stanowisko

 

SPECJALISTY

 

w Wydziale Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej

 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

 • wymiar - 1 etat
 • praca biurowa, przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie
 • konieczność współdziałania z wieloma instytucjami
 • praca pod presją czasu
 • w budynku nie występują szkodliwe lub niebezpieczne warunki pracy, budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • wspieranie działań rzecznika prasowego m.in. poprzez przygotowywanie informacji prasowych oraz odpowiedzi na pytania dziennikarzy
 • aktualizowanie stron internetowych Wód Polskich
 • aktualizowanie i nadzorowanie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej
 • wspieranie obsługi stron Wód Polskich w mediach społecznościowych
 • nadzorowanie prawidłowego zastosowania logo
 • przygotowanie i nadzór nad wykonaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych, takich jak prezentacje, ulotki, foldery, katalogi, plakaty
 • udział w organizacji konferencji prasowych
 • opracowywanie oraz udział w działaniach edukacyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe: rok w obszarze mediów, public relations lub komunikacji społecznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych
 • znajomość narzędzi Public Relations
 • dobra organizacja własnej pracy, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, gotowość do wyjazdów służbowych

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość CMS oraz projektowania i tworzenia stron internetowych
 • umiejętności graficzne (projektowanie infografik, plakatów, ulotek itp.)
 • znajomość zasad kompozycji obrazu, umiejętność fotografowania i retuszowania zdjęć

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych lub inne umiejętności, które stanowią dodatkowy atut

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • CV oraz list motywacyjny należy przesłać do 18 czerwca 2018 r. drogą mailową na adres sekretariat.ko@wody.gov.pl
 • Jako tytuł maila proszę wpisać „Rekrutacja komunikacja”

PRZEBIEG REKRUTACJI

 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich w Warszawie. Najlepszemu z kandydatów zostanie złożona propozycja podjęcia pracy. Niezależnie od wyniku rozmowy rekrutacyjnej wszyscy kandydaci otrzymają informację zwrotną. Pracodawca zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji bez wyłonienia zwycięzcy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się