Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista informatyk  
E-mail
eunika.ganko@wody.gov.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-01-31  
Data wygaśnięcia
2019-02-28  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Wola
Miasto
Wola  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista informatyk

 

Miejsce pracy: Zarząd Zlewni w Gdańsku

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

·         Administrowanie siecią komputerów

·         Nadzór nad eksploatacją i konserwacją komputerów oraz urządzeń sieciowych

·         Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania

·         Zapewnienie dostępności Internetu na stanowiskach komputerowych

·         Utrzymanie strony BIP

·         Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie użytkowania systemów i oprogramowania

·         Usuwanie usterek technicznych i eksploatacyjnych sprzętu komputerowego

·         Nadzór nad wdrażaniem oprogramowania i eksploatacją programów

·         Udzielanie instruktażu odnośnie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania

·         Sporządzanie dokumentacji w zakresie spraw teleinformatycznych

 

Wymagania niezbędne:

 

  • Wykształcenie średnie, preferowane wyższe o profilu  informatycznym lub telekomunikacyjnym
  • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata w zakresie administrowania sieciami
  • Znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi LAN, WAN, VPN w zakresie: elementy sieci, znajomość protokołów sieci IPv4, IPv6; obsługa i administracja serwerem
  • Znajomość zagadnień i technologii związanych z zapewnieniem wysokiej dostępności systemów serwerowych, ze sprzętem komputerowym oraz umiejętność ich diagnozowania
  • Znajomość serwerowych systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych MS Office
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznych

 

Wymagania dodatkowe:

 

  • Znajomość baz danych
  • Znajomość konfiguracji urządzeń peryferyjnych np. macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych (routery, switche)

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych,

·         praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji

 

 

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-03-2019r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adreseunika.ganko@wody.gov.pl, albopocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dopiskiem GD.ROK.110.3.2019,zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31-01-2019r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Załączniki

  Specjalista informa...10.3.2019.pdf 280,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się