Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wstępne ogłoszenie informacyjne: Utrzymanie c. naturalnych ZZ Przemyśl
Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działalności Zarządu
Zlewni w Przemyślu III
08.05.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Utrzymanie c. naturalnych ZZ Przemyśl
Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działalności Zarządu
Zlewni w Przemyślu
16.04.2019 więcej
Wstepne ogł. inf. utrzymanie wałów przeciwp. na terenie dział.Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
Wstępne ogłoszenie informacyjne Utrzymanie wałów
przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w
Stalowej Woli
06.03.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne - Utrzymanie wód na terenie działalności Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski.
Wstępne ogłoszenie informacyjne - Utrzymanie wód na terenie
działalności Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski.
13.05.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne - Utrzymanie wód na terenie działalności Zarządu Zlewni Biała Podlaska.
Wstępne ogłoszenie informacyjne - Utrzymanie wód na terenie
działalności Zarządu Zlewni Biała Podlaska.
13.05.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
Wstępne ogłoszenie informacyjne Utrzymanie zbiorników wodnych
na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
17.04.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne-„Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – zlewnia rzeki San od Wisłoki do Tanwi”
Wstępne ogłoszenie informacyjne-„Utrzymanie cieków na
terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli –
zlewnia rzeki San od Wisłoki do Tanwi”
22.03.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – zlewnia rzeki Trzebośnicy
Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w
Stalowej Woli – zlewnia rzeki Trzebośnicy
18.03.2019 więcej
Wstępne ogłoszenie informacyjne Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – zlewnia rzeki Tanwi
Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w
Stalowej Woli – zlewnia rzeki Tanwi
18.03.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się